Gamla skolans SEO

SEO enligt Gamla skolan

Gamla skolans SEO NYA skolans SEO (PTO)
Inte så många verkliga människor, autom. program Verkliga människor, naturliga länkar
Press release ”explosioner”, SEO anpassade pressutskick FÖRTJÄNAR att omnämnas i media
Bara kontaktformulär Detaljerad kontaktinformation
Anmälan till ”SEO vänliga kataloger” med litet värde Registrering i officiella kataloger med hög auktoritet
Ohämmad länktillväxt, plötsligt många länkar på kort tid Länktillväxten följer sociala signaler och växer regelbundet
Mycket innehåll är ”auto-genererat” Innehållet är relevant och autentiskt samt UNIKT

 

  • META Keywords användes mycket för länge sedan och man stoppade in så många sökord kan kunde, både relevanta och inte relevanta, tom upprepade samma sökord. Så småningom tog man det lugnare och la in ett fåtal relevanta sökord.
  • Man försökte få med sökorden så många ggr som möjligt både i brödtexten, Titlar, Beskrivningar, Rubriker osv. och hade tom med sökordet FÖR många ggr så att det upplevdes som spammigt och onaturligt.
  • En del försökte tom dölja sökorden genom att skriva dem i samma färg som bakgrunden men det var före 2004
  • Länge skrev man ankartexter (länktexter) som innehöll de exakta sökfraserna man ville bli hittad på
  • Det har länge också handlat om ANTALET IN-länkar snarare än KVALITETEN och relevansen på länkarna
  • Man tillämpade också s.k. sitewide footer links dvs. länkar i sidfoten som då fanns på alla sidor på sajten och därför skapade extra många länkar
  • Många köpte också länkar som nästan alltid kom från fake bloggar s.k. spam blogs eller andra suspekta sajter eller forumprofiler
  • Många tillämpade också s.k. reciprocal links – dvs. ett ömsesidigt länkutbyte – jag länkar till dig om du länkar till mig.

Google har hela tiden försökt motverka att det manipuleras med sökresultaten och gör ständigt förändringar i sina s.k. algoritmer, ofta av den orsaken, ibland av andra orsaker. Successivt har man blivit av med de värsta avarterna till försök att fuska sig till bra positioner. Men i och med Panda resp., Penguin uppdateringarna som infördes under 2012-2013, Penguin rullades ut från april-maj 2012, så tog man ett större grepp som faktiskt ritat om kartan rejält.

Kommentera