On Page Optimering

On page optimering innebär att få Google att förstå vad de enskilda sidorna på sajten / hemsidan handlar om.

Detta innebär att man tydliggör – för både besökarna och Google – vad resp. sida handlar om. Om man vill bli hittad på ett specifikt sökord – så är det ju av naturliga skäl lämpligt – att det ordet (eller den sökfrasen) dels finns med på sidan men också att den finns med på de strategiska ställen som den bör finnas med på.

Sidans s.k. META tagg Title – skall då innehålla sökordet och helst bör det komma TIDIGT i Titeln – om möjligt tom först. Titeln bör dock inte innehålla ett flertal olika sökord – då upplevs det dels som spammigt och det blir också otydligare för Google – vilket av dem som egentligen är det viktigaste.  Precis som när en redaktör sätter en artikel i en tidning – så är Rubrikerna viktiga. Den viktigaste rubriken på en hemsida är den s.k. H1 (Header 1) Rubriken – och därför bör den innehålla det viktigaste sökordet (och sedan bör texten som kommer efter den rubriken naturligtvis handla om det sökordet).
Det skall dock bara finnas EN H1 Rubrik – och den bör vara max 40 tecken lång och vara en naturlig kort mening – inte en uppräkning av flera sökord.

Har man mycket text så kan man dela in textmassan i t.ex. flera spalter och med underrubriker och då använda sig av H2, H3 rubriker.

Det sägs också att det tom är en fördel om det viktigaste sökordet kommer TIDIGT i  brödtexten dvs. i själva ingressen.

Slutligen – skriv dock i FÖRSTA hand för BESÖKAREN – inte för Google och se till att det ser naturligt ut.

Vid on page optimering är det nu extra viktigt att  inte ”överoptimera” dvs. ta inte med samma sökord FÖR många ggr.

On page optimering - hittas i Google

On page optimering – hittas i Google

Checklista On page optimering

 • Utgå alltid från en ordentlig sökordsanalys
 • Sidans Titel (META Title) är viktigast – inkludera sökfrasen, helst i början – max 64 tecken
 • Formulera en intresseväckande Beskrivning (META Description) – max 156 tecken
 • Skriv EN s.k. H1 Rubrik (översta rubriknivån) – inkludera sökfrasen – max 40 tecken
 • Se till att de bara finns EN H1 Rubrik ( i koden) (WordPress skapar ofta flera)
 • Använd även underrubriker (H2,H3 osv.) där det passar
 • Använd ALT-taggar till bilder – ta med sökordet IBLAND och där relevant
 • Ha en logisk och enkel URL-struktur dvs. filnamnen på undersidorna
 • Ha ”user-friendly” URL-s inkludera sökfrasen i URL-en ibland men överoptimera inte
 • Ha en användarvänlig och tydlig intern länkstruktur
 • Ha med interna länkar inbakade i textmassan och i rätt sammanhnag
 • Ha en lagom sökordsdensitet (1-3%) dvs. varken för få eller för många sökord
 • Tänk på användarvänligheten och tillgängligheten

Exempel på vanliga On Page misstag

 • att ha samma eller snarlikt innehåll på flera sidor (duplicate content)
 • att ha identisk Titel (META taggen Title) på flera sidor – Titeln skall vara UNIK för varje sida
 • att ha SAMMA Beskrivning (META taggen Description) på flera sidor – Beskrivningen skall anpassas till resp. sidas innehåll
 • flera URL varianter som leder till samma sida

Här är en ganska bra Youtube video om On Page optimering      

 

Här finns en ganska bra Lathund för on page optimering även om jag tycker den borde kompletteras med en del som förändrats nu i och med Penguin uppdateringen.

 

Av: PeA Scotte

 

0 comments on “On Page Optimering
1 Pings/Trashbacks för "On Page Optimering"

Kommentera