On Site optimering

On site optimering innebär att få Google att förstå vad hela sajten i huvudsak handlar om.

Av denna anledning är det viktigt att sajten har en bra och tydlig struktur och inte heller
är för ”spretig” i sitt innehåll. Den bör i huvudsak handla om ETT gemensamt ämne.

Är det en större sajt eller tex en webbshop – så kan detta vara ett ganska omfattande och komplext arbete att bringa ordning i.

Innehållet på sajten skall givetvis vara både intressant och unikt – och man kan hjälpa att Google förstå vad som är viktigast i sajtens innehåll och att det också stämmer överens med vad du som sajtägare vill bli hittad på och vad dina kunder/besökare söker på.

Jag går inte in så mycket mer på detta ganska komplexa ämne on site optimering nu och här – kanske återkommer och bygger vidare på detta avsnitt.

Tips till mindre ägare av mindre sajter: Undvik att blanda helt väsensskilda saker på samma sajt. Det är då nästan alltid bättre att skapa en separat sajt för det andra och ha ett tydligt fokus för den första sajten . Då blir det tydligare för både besökaren och Google och ökar chanserna till att man hittar sajten på de sökord som är relevanta för den.

 

On site optimering - hittas i Google

On page optimering – hittas i Google

 

Checklista On site optimering

 

  • Att välja en lämplig domän för siten – en fördel om viktigaste sökordet ingår
  • Att undvika att ha ett domännamn med EMD (Exakt Domain Match) – typ billiga-volvobilar-i-Stockholm.se
  • att ha en enkel och tydlig struktur på sajten – lätt att navigera, inte för många nivåer
  • de viktigaste sidorna bör ligga högt upp i den hierarkin
  • att undvika att flera sidor konkurrera om samma sökbegrepp
  • att förstärka och optimera de sidor som skall fungerar som landningssidor för resp. sökbegrepp
  • att binda ihop innehållet med hjälp av interna länkar med bra länktexter
  • att undvika tekniker som är Google fientliga typ Flash, Javabaserade menysystem, frames osv.

Här finns en bra beskrivning på skillnaden mellan on site optimering och on page optimering – det beror bl.a. lite på hur stor och komplex sajten är.

 

Av: PeA Scotte

Kommentera